Varmt välkommen till Stockholm Tantrafestival!

Warmly welcome to Stockholm Tantra Festival!

Text in English further down.

Varmt välkommen till Stockholm Tantrafestival 2019!

Warmly welcome to Stockholm Tantra Festival 2019!

Text in English further down.

 

Vad kul att du kommer på festival!! Vi är så stolta över utbudet av workshopledare, yogalärare och musiker som vi samlat under ett och samma tak i Stockholm.

Vi ser fram emot en fantastisk helg tillsammans och för att allt ska fungera smidigt när vi är så många behöver vi hjälpas åt, så här kommer några viktiga punkter:


 

Det finns några platser kvar! Dela gärna eventet i sociala medier och bjud in dina vänner!

 

Dörrarna öppnas: kl. 18.15 Fred 3 Maj. Bra om du kommer i god tid. Välkomstceremonin börjar kl. 19.00.

Schema: Schemat finns nu uppe på hemsidan. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. https://www.stockholmtantrafestival.com/schema

Egen yogamatta: Ta gärna med en egen yogamatta och kudde eller filt att sitta på.

Vi kommer troligen vara över 400 personer så det är fantastiskt om du vill hjälpa oss med detta!

Inga skor i lokalen: Skogräns vid entren, förvara skorna i våra skohyllor eller i din egen väska.

Restauranger: Det finns flera restauranger i närheten och även mataffärer på gångavstånd. I lokalen finns ett litet fik där man kan köpa kaffe, te, smoothies, smörgåsar, chiapudding, raw bars, raw bollar, nötter och fika.

Vi rekommenderar:

Asiatiask Festival Buffé finns för 160kr på Chong Qing, Liljeholmsvägen 8.

Festivalens Foodtruck som kommer att parkeras på Lustikullas innergård.

Fransk Festival Special (kyckling eller vegetariskt lörd lunch) för 145 kr, Boulebar, Liljeholmsvägen 14.

I Liljeholmens centrum finns också flera olika restauranger, ca 5 min promenad.

 

Vattenflaska: Ingen mat eller dryck får tas med in i workshop-lokalerna, men en vattenflaska är helt ok.

Ingen egen mat i lokalen: Lustikulla konferens är en bl.a. en restaurang, så ingen mat utifrån får tyvärr tas med in i lokalerna. Detta gäller även under lunch och middag som måste förtäras utanför konferenscentret.

 

Överenskommelse: När du köpt en festivalbiljett har du godkänt våra villkor och riktlinjer. Läs dem gärna igen här: https://www.stockholmtantrafestival.com/copy-of-agreement

 

Drogfritt: Festivalen är drogfri. Lokalerna är rökfria.

 

Raggardusch: Vi har inga duschar i lokalen men det kan vara bra att ha ett ombyte efter vissa workshops och en mindre handduk som du tex kan blöta i handfatet och tvätta dig med. Håll dig ren och undvik starka parfymer, tack.

 

Klädsel: Stockholm Tantra Festival är en påklädd festival, så du är tyvärr inte välkommen att springa runt naken.

Om du vill gå på yoga är det bra att ha kläder du kan röra dig i och på övriga workshops kan det också vara skönt att ha rörliga kläder men inte ett måste.

 

På lördag kväll bjuder vi in till lite extra festlig stämning och om du vill får du gärna bidra till denna feststämning genom att klä upp dig eller klä ut dig. Det finns inga gränser (så länge du är lite påklädd) för hur mycket du kan ta ut svängarna denna kväll. Varmt välkommen med din fulla fantasi och klä dig som du känner för. Du är såklart välkommen även i dina vanliga kläder.

 

Mobiltelefon: Visst är det roligare om vi pratar med varandra istället för i mobilen! Vi vill undvika mobiltelefoner i workshop-rummen och ber dig därför gå åt sidan om du absolut måste ringa någon eller surfa. Vi uppmuntrar till en mobiltelefon-fri festival.

Foto: Förbjudet att fotografera i workshop-rummen. I caféet och utanför lokalen kan du fota men fråga först dem du fotar! Vi ser gärna dina bilder i sociala medier! Märk med hashtag #stockholmtantrafestival .

Lost & Found: Vi tar inte ansvar för några kvarglömda saker. Det kommer finnas en lost & found där man kan lämna upphittat och leta efter det man förlorat. Hittar du värdesaker så kan du lämna in dem i entén.

Språk: Vi har deltagare och workshopledare från många olika länder så de flesta workshops kommer hållas på engelska. Fråga gärna om det är något du inte förstår.

 

Hitta Hit: Ta tunnelbanan eller tvärbanan till Liljeholmen, gångavstånd därifrån till Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, är ca 300 m.

 

Parkering: Det finns flertalet parkeringsmöjligheter i närheten av Lustikulla.

Om du åker förbi Liljeholmsvägen 18 mot vattnet så hittar du betalparkering på höger sida (Easypark).
Q-park har ett parkeringshus vid Liljeholmsvägen 34. Dessa parkeringar (Easypark och Q-park) är ganska dyra så ett billigare alternativ är att parkera på annat håll och åka kommunalt till Liljeholmen.

 

Nyhetsbrev: Vill du veta när early bird biljetterna till nästa festival släpps? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev! http://eepurl.com/dtpqqH


 

Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med er!

Vi ses fredag 3/5, 18.30!! 

English:

Warmly Welcome to Stockholm Tantra Festival!

 

We are looking forward to a great weekend together and we are so proud of the range of workshop leaders, yoga teachers and musicians who we gathered together in Stockholm.
In order for everything to work smoothly when we are so many, we need help, so here are some important points:

There are a few places left! Please spread the Event on social media and invite your friends! https://www.facebook.com/events/2294281187301156/
 

Doors open: 6.15 pm. Friday, 3rd of May.

Schedule: The schedule is now available on our website. https://www.stockholmtantrafestival.com/schema

 

Yoga mat: Feel free to have your own yoga mat and pillow or blanket to sit on.

We will be closer to 400 people so it's great if you want to help us with this!

No shoes in the venue: Leave your shoes at the entrance, keep on the shelfs to the left or in your bag.

 

Restaurants: There are several restaurants nearby and also grocery stores within walking distance. In the venue there is a little café where you can buy coffee, tea, smoothies, sandwiches, chia-pudding, raw bars, raw balls and nuts.

We recommend:

Asian Festival Buffet is available for SEK 160 at Chong Qing, Liljeholmsvägen 8.

The festival's food truck that will be parked at Lustikullas inner courtyard.

French Festival Special (chicken or vegetarian lunch) for 145 SEK, Boulebar, Liljeholmsvägen 14.

In Liljeholmens center there are also several different restaurants, about 5 mins walk.

 

Water bottle: No food or drink may be brought into the workshop premises, but a water bottle is perfectly ok.

 

Food restrictions in the venue: Lustikulla conference is a restaurant, so, unfortunately, no food from outside may be taken into the premises. This also applies during lunch and dinner that must be consumed outside the conference center.

Agreement: When you bought your festival ticket you have approved to our terms and conditions. Please read them again here:

https://www.stockholmtantrafestival.com/copy-of-agreement

Drug-free: The festival is drug-free. The premises are of course non-smoking.

 

Quick shower: We have no showers in the venue but it can be good to change clothes after some workshops and to bring a smaller towel that you for example can soak in the sink and wash yourself with. Stay clean and avoid strong perfumes, thank you.

 

Dress code: Stockholm Tantra Festival is a dressed festival, so you are unfortunately not welcome to run around naked.

If you want to go to yoga it’s good to have clothes you can move freely in At other workshops it can also be nice to have comfortable clothes but not a must.

On Saturday night, we invite you to some extra festive atmosphere and if you want you can contribute to this party atmosphere by dressing up. There are no limits (as long as you are dressed) for how crazy you can dress this evening. Warm welcome with your full imagination and dress any way you like. You are of course also welcome in your regular clothes.

Mobile Phone: Isn’t it more fun if we talk to each other instead of on the phone! We want to avoid mobile phones in the workshop rooms, so please go aside if you absolutely need to call someone or surf. We encourage a mobile phone-free festival.

 

Photo: It is prohibited to take pictures in the workshop rooms. In the café and outside the room you can take pictures but first ask the people you are photographing! We are happy to see your photos in social media! Label with hashtag #stockholmtantrafestival .

 

Lost & Found: We do not take responsibility for any forgotten things. There will be a lost & found where you can leave things and look for what you've lost. If you find valuables, you can leave them in the entrance.

Language: We have participants and workshop leaders from many different countries so most workshops will be held in English. Please ask if there is something you do not understand.

 

Find us: Take the subway or the tram to Liljeholmen, walking distance from there to Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, is about 300 m.

 

Parking:

There are several parking facilities near Lustikulla.

If you drive past Liljeholmsvägen 18 towards the water you will find parking on the right side (Easypark).

Q-park has a parking garage at Liljeholmsvägen 34. These car parks (Easypark and Q-park) are quite expensive so a cheaper alternative will be to park elsewhere and go by subway or tram to Liljeholmen.

 

Newsletter: Want to know when early bird tickets to the next festival are released? Sign up for our newsletter! http://eepurl.com/dtpqqH

 

We look forward to do this together with you!

See you Friday 3rd of May, 18.15!!!

Please read the FAQ before contacting us.

For general and media contact:

info@stockholmtantrafestival.com

Sign-up to the newsletter to stay updated

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

# stockholmtantrafestival

© 2021 by Stockholm Tantra Festival Team